Kayıtlar

Bir Ruh Macerası-Ayşe Şasa

İl Postino (1994)

Gezgin ve Süt

Kasaba (1997)

Kitapların Arasında...

Bir Ruh Macerası-Ayşe Şasa

Bir Nefasete Ağıt...

Dönme Dolap Duracak!

Demirkubuz ve Yeni Filmi Kıskanmak ile Türk Sineması Üzerine