Hilmi Yavuz'un gözünden Nokta Filmi

Hilmi Yavuz, bir hafta arayla Derviş Zaim'in Nokta'sı hakkında iki yazı ( 1 , 2 ) kaleme aldı. Açıkçası her iki yazıda kendi açımdan çok yararlı ve ufuk açıcı oldu. Özellikle tasavvuf ve estetik noktasında yaptığı değerlendirmeler bir filmin iyi bir entellektüel tarafından nasıl görüldüğünü de gözümüzün önüne seriyor.

Yavuz'un filmin ismi ile ilgili yaptığı ayrıntılı okumada belki yönetmenin de farkına var(a)madığı önemli çıkarımlara varıyor.

'İlginç raslantı: Aristoteles'te zaman'ın özü, Şimdi'dir ve 'Şimdi'nin , Grekçedeki karşılığı ise 'nûn'dur. 'Şimdi' ('nûn'), Aristoteles'e göre, nokta'dır ('stigme'). Hegel'de de Şimdi, bir nokta'yla temsil edilir. (Bunu Derrida'nın L'Endurance de la Penseé'sinden öğreniyoruz.)'

ve yine Hilmi Yavuz Üstad'ın iki yazısının sonucuyla yazıyı bitirmek gerek...

'Derviş Zaim, 'Nokta'da Kâinat'ın 'tamamlanma' sürecinin 'nokta'nın konulmasıyla, İnsan'la gerçekleştiğini gösteriyor ve bu 'tamamlanarak' verilmiş olan Dünya'yı hat sanatıyla süsleyerek dile getiriyor. Estetikle tasavvufun birbirine eklemlendiği bir başyapıt. 'Nokta'...'

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Biliyor musun? İçimde Bir Orman Vardı

Bütün Keyifler Bizim Olacak